Stavební objekt - detail

Kód: 27319644

Obec:Liberec
Část obce:Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
Městská část/obvod:Liberec-Vratislavice nad Nisou
Parcela a katastrální území:2209/71 Vratislavice nad Nisou
Informace k datu Zobrazit v mapě Údaje o vlastnictví

Opouštíte registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Na využívání zobrazených údajů se nevztahuje § 62 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pokračovat?


Čísla popisná nebo evidenční:1614
Typ:budova s číslem popisným
Způsob využití:bytový dům

Způsoby ochrany:

Technicko-ekonomické atributy:
Datum dokončení:07.07.2009Druh svislé nosné konstrukce:Stěnové panely
Počet bytů:24Připojení na vodovod:S vodovodem
Zastavěná plocha [m2]:532Připojení na kanalizační síť:Přípoj na kanalizační síť
Obestavěný prostor [m3]:7169Připojení na rozvod plynu:Plyn z veřejné sítě
Podlahová plocha [m2]:1810Způsob vytápění:Centrální domovní (kotel ve stavbě)
Počet podlaží:5Vybavení výtahem:S výtahem
Počet vchodů:

Definiční bod Y: 686755.89 X: 975974.64