Stavební objekt - detail

Kód: 25738925

Obec:Nový Bor
Část obce:Arnultovice
Městská část/obvod:
Parcela a katastrální území:513/10 Arnultovice u Nového Boru
Informace k datu Zobrazit v mapě Údaje o vlastnictví

Opouštíte registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Na využívání zobrazených údajů se nevztahuje § 62 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pokračovat?


Čísla popisná nebo evidenční:859
Typ:budova s číslem popisným
Způsob využití:bytový dům

Způsoby ochrany:

Technicko-ekonomické atributy:
Datum dokončení:25.11.2005Druh svislé nosné konstrukce:Kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací
Počet bytů:19Připojení na vodovod:S vodovodem
Zastavěná plocha [m2]:255Připojení na kanalizační síť:Přípoj na kanalizační síť
Obestavěný prostor [m3]:5100Připojení na rozvod plynu:Bez plynu
Podlahová plocha [m2]:1056Způsob vytápění:Centrální dálkové (kotel mimo stavbu)
Počet podlaží:6Vybavení výtahem:S výtahem
Počet vchodů:

Definiční bod Y: 722696.48 X: 970223.94