Stavební objekt - detail

Kód: 23390786

Obec:Liberec
Část obce:Liberec III-Jeřáb
Městská část/obvod:Liberec (nečleněné město)
Parcela a katastrální území:1597/2 Liberec
Informace k datu Zobrazit v mapě Údaje o vlastnictví

Opouštíte registr územní identifikace, adres a nemovitostí. Na využívání zobrazených údajů se nevztahuje § 62 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Pokračovat?


Čísla popisná nebo evidenční:864
Typ:budova s číslem popisným
Způsob využití:jiná stavba

Způsoby ochrany:

Technicko-ekonomické atributy:
Datum dokončení:Druh svislé nosné konstrukce:
Počet bytů:0Připojení na vodovod:
Zastavěná plocha [m2]:Připojení na kanalizační síť:
Obestavěný prostor [m3]:Připojení na rozvod plynu:
Podlahová plocha [m2]:Způsob vytápění:
Počet podlaží:5Vybavení výtahem:S výtahem
Počet vchodů:

Definiční bod Y: 688265.95 X: 974106.90