Parcela - detail

Id: 53165763010

Obec:Uherský Brod (okres Uherské Hradiště)
Katastrální území:Havřice

Kmenové číslo / poddělení:1611/410Druh pozemku:lesní pozemek
Výměra parcely [m2]:739Způsob využití:

Způsoby ochrany:pozemek určený k plnění funkcí lesa

Bonitované díly:

Definiční bod Y: 527371.49 X: 1185606.25